Bra Länkar

Alkalisk avfettning

Det som man ofta menar när man pratar om avfettning är alkalisk avfettning. Att medlet är alkaliskt innebär att dess pH-värde är högre än 7, dvs batt medlet i fråga är basiskt. Alkaliska avfettningar är mycket effektiva på att lösa olika typer av organisk smuts, exempelvis fågelspillning, mögel, bakterier, fetter, damm och lera. Alkaliska avfettningar som Spumone Hyper är väldigt mångsidiga och kan spädas med vatten för att passa i princip alla användningsområden.

Outspätt fungerar det bra vid utvändig tvätt av bilen, särskilt om det rör sig om ett s.k. förtvättsmedel eller snow foam, som används i en foam lance. Späder man i stället ut den alkaliska avfettningen kan den användas för att rengöra allt ifrån motorrum, fälgar och lack till läder, textil och invändig plast. Om man vill går det också att använda utspätt som allrengöringsmedel, s.k. APC, eller som tvättmedel för mikrofiber- och skumgummiprodukter.

Praktiska våtservetter som säljs av föreningar, klubbar, skolklasser och lag för att enkelt stärka kassan.

Designen av burken är av robust plast och perfekt för att ha i bilen, husvagnen, köket, grillen eller varför inte ta med på picknicken!
Den tubformade behållaren med våtservetter kan ställas även i dryckesfacket den den får plats perfekt.
Servetterna kombinerar en antibakteriell och effektiv rengöring av
händer med att den även är skonsam mot huden. Duken är mjuk och enkel och bekväm att använda.

Motorolja nyttjas i förbränningsmotorer och vars uppgift är framförallt att smörja, vilket innebär att den ska se till så att friktionsytorna i motorn går fria. Det betyder att motoroljan ska lägga sig emellan friktionsytorna för att undvika att ytorna kommer i kontakt med varandra. Det är den absolut viktigaste uppgiften som en motorolja har men det finns även andra upgifter som motoroljan har som har stor betydelse för en motor och en del är att den ska leda bort värme från motorn. En annan är att det ska förhindra att delar i en motor rostar, med andra ord så är det även ett rostskyddsmedel. En annan uppgift som motoroljan har är att se till så vibrationer i motorn dämpas som i sin tur leder till att ett motorljud också dämpas. Det finns ytterligare en detalj som motoroljan har som uppgift och det är att rengöra i motorn.

Om vi ittar man på vilka uppgifter som motoroljan har så är det mycket viktiga uppgifter och för att en motorolja ska kunna uppfylla dessa krav både när motorn är kall och då den har nått en hög arbetstemperatur så ställs det stora krav på dagens motorolja. Viskositeten i en motorolja får inte påverkas för mycket beroende på vilken temperatur som motorn har. Motoroljan ska fungera lika bra om det så är minus 30 grader ute eller om det är plus 30 grader.

Det finns tre olika klassificeringar av motorolja och den ena kallas för grupp III och är en mineralolja som på kemisk väg framställs av metangas för att bli paraffinolja. Den andra klassificeringen kallas grupp IV som är en syntetbasolja som kalla PAO.. Den tredje klassificeringen är grupp V som är väldigt ovanlig.

Motorolja till bilar har även olika betäckningar: A, det finns A1, A2 och A3, är till för bensinmotorer. Motoroljor som har beteckningen B, där finns det B1, B2, B3 och B4, är till  dieselbilar. Det finns även motoroljor som har beteckningen C, där det finns C1, C2 och C3, som är till motorer för både bensin och för diesel. Det finns även motoroljor som har betäckningen E, som E1, E2, E3, E4 och E5, som är till för tunga fordons motorer vars drivmedel är diesel.

Motoroljor behöver bytas med jämna mellanrum tack vare att de blandas med andra vätskor, blir sotig och smutsig. Samtidigt som motoroljan byts så måste även oljefiltret bytas.